Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan görs alltid på mail till:

  1. Ange fullständigt namn och adress.
  2. Ange email och telefonummer.
  3. Ange vad du vill felanmäla.

Vi avläser mail omedelbart, och återkommer så snart vi kan!

Jourtelefonen skall endast användas efter normal arbetstid när åtgärd behöver ske snarast.
Obs ring ej hit om  ärendet inte är akut!

  • (Jourtelefon)