Sundh Center, Avesta

Antal lägenheter: 33
Adress: Kungsgatan 2, Bergslagsvägen 3

Intresseanmälan

Sundh Center, Avesta

Med anledning av att vi mottagit ett mycket stort antal intresseanmälningar gällande bostadslägenhet stänger vi tills vidare möjligheten att göra intresseanmälan på vår hemsida.

Fler bilder